top of page

Greatfull Customer

This letter (in Swedish) was sent to us by a young woman;

Efter en underbar helg vill jag bara skriva och tacka för att ni ställde upp för mig.

Det är så mycket mer än än förmågan att gå jag fått tillbaka.

Det går inte att beskriva vilken skillnad ni gjort. Att kunna ha en protes som känns som en del av sig själv, där foten är där den ska vara. Det gör att man känner sig hel, den känslan hade jag glömt!


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page