Greatfull Customer

This letter (in Swedish) was sent to us by a young woman;

Efter en underbar helg vill jag bara skriva och tacka för att ni ställde upp för mig.

Det är så mycket mer än än förmågan att gå jag fått tillbaka.

Det går inte att beskriva vilken skillnad ni gjort. Att kunna ha en protes som känns som en del av sig själv, där foten är där den ska vara. Det gör att man känner sig hel, den känslan hade jag glömt!


Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square